Hva er fengsel

Ifølge Kriminalomsorgen.no er "Straff i fengsel":

 

Kriminalpolitikken bygger på humanitet, rettssikkerhet og likebehandling. En fengselsstraff skal være berøvelse eller innskrenkning av frihet, ikke tap av andre grunnleggende menneskerettigheter. Kriminalomsorgen utøver stor makt over enkeltmennesker, og et fengsel er på mange måter et lukket samfunn. Derfor legger kriminalomsorgen vekt på åpenhet og innsyn.

 

Rundt 11000 mennesker settes inn i fengsel hvert år, og det er til en hver tid ca 3700 innsatte i norske fengsler. Fengselsstraff innebærer tap av frihet, men den som er innsatt i fengsel har bortsett fra frihetsberøvelsen de samme rettighetene som andre norske borgere. Det finnes flere navn og begreper knyttet til det å sitte i fengsel, som for eksempel å "sone en straff" og "fange". De som får en fengselsstraff og sitter i fengsel kalles i dag innsatte, og de gjennomfører en straff.

 

 

Det er sikkert sterke meninger blant de innsatte om hvorvidt straffen fungerer på denne måten. Under "litteratur" finnes det stoff om dette. Uansett - skal man sone en straff er det utvilsomt en fordel å være forberedt. Råd om dette finnes hos kriminalomsorgen.no og Fengselsfugl.no kan bistå der det er nødvendig.

 

Hva er fengsel?

My Company, 8901 Marmora Road,

Glasgow, D04 89GR

Tel: 123-456-7890

E-mail: mail@demolink.org